Immunogenicity and Protective Efficacy of a Live Attenuated H5N1 Vaccine in Nonhuman Primates

Shufang Fan, Yuwei Gao, Kyoko Shinya, Chris Kafai Li, Yanbing Li, Jianzhong Shi, Yongping Jiang, Yongbing Suo, Tiegang Tong, Gongxun Zhong, Jiasheng Song, Ying Zhang, Guobin Tian, Yuntao Guan, Xiao-Ning Xu, Zhigao Bu, Yoshihiro Kawaoka, Hualan Chen
  • PLoS Pathogens, May 2009, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.ppat.1000409

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1000409

The following have contributed to this page: Hualan Chen