Esah Hamzah

  • Universiti Teknologi Malaysia
  • Professor, Materials Science
  • Malaysia

My Publications