Development and characterization of a novel nanoemulsion drug-delivery system for potential application in oral delivery of protein drugs

Hongwu Sun, Kaiyun Liu, Wenxiu Wang, Bin Tang, Jiang Gu, Jinyong Zhang, Xuhu Mao, Quanming Zou, Hao Zeng, Wei Liu, Chunliang Guo, Haibo Li
  • International Journal of Nanomedicine, October 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.2147/ijn.s36071
Read Publication

http://dx.doi.org/10.2147/ijn.s36071

The following have contributed to this page: Quanming Zou