What is it about?

Bu çalışma içerisinde sosyal medya sitelerinin en yaygın kullanılanı olan Facebook üzerinde gösterilen reklamlara kullanıcıların tutumları ölçümlenmişdir. Ayrıca tutum ve tutumu oluşturan faktörlerin Facebook reklamlarını görmemek için para ödemeye etkisi test edilmiştir. Ödeme eğiliminde olan ve olmayan kullanıcılarar asında farklılıklar irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlarına göre Facebook reklamlarına olan tutumun ve tutumun öncüllerinin lumlu olması reklamları görmemek için ödeme niyetine olumsuz yönde etki etmektedir.

Featured Image

Why is it important?

Kullanımları dünya genelinde yaygınlaşan sosyal medya siteleri ciro yaratarak karlı birer işletme haline gelebilmek için günümüzde reklam destekli iş modelleri kullanmaktadır. Kullanıcıların ücretsiz olarak kullanmaya alıştığı bu platformlara erişim için ücret ödemek istemeyecekleri varsayımıyla reklam destekli modeller tercih edilmektedir. Reklamların kaldırılabileceği premium modeller ise Youtube gibi firmalar tarafından denenmektedir ancak bu alandaki akademik çalışmalar kısıtlıdır.

Read the Original

This page is a summary of: Sosyal Medya Reklamlarını Görmemek İçin Para Verir Miydiniz? Facebook Özelinde Bir Çalışma, International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), June 2017, Society for the Study of Business and Finance- SSBFNET,
DOI: 10.20525/ijrbs.v6i2.695.
You can read the full text:

Read

Contributors

The following have contributed to this page