What is it about?

Nauka o materijalima danas predstavlja multidisciplinarnu oblast, gde na osnovu fizičke i hemijske karakterizacije materijala mogu da se definišu njihova svojstva kao i potencijalna primena. U cilju dobijanja finalnog proizvoda zahtevanih karakteristika, neophodno je primeniti savremene eksperimentalne metode za ispitivanje materijala, među kojima značajno mesto zauzima metoda rendgenske difrakcije. Metoda rendgenske difrak- tometrije praha XRPD predstavlja najjednostavniju, najtačniju, najbržu pa ujedno i najefikasniju metodu za identifikaciju materijala. Ova metoda je nedestruktivna, pa uzorak nakon ispitivanja ostaje sačuvan za dalju analizu. XRPD metodom se mogu lako razlikovati kristalne faze čak i kada imaju isti hemijski sastav.

Featured Image

Why is it important?

Iako mnoga jedinjenja mogu da imaju istu strukturu, tj. da im dijagram praha bude isti, rendgenska difrakcija sa velikom pouzdanošću indirektno pruža uvid u hemijsku analizu datog jedinjenja. U ovom radu predstavljeni su osnovni pojmovi metode rendgenske difraktometrije praha, njena primena i značaj u ispitivanju različitih materijala kao i identifikacija strukture bazalta pre i nakon termičkog tretman

Read the Original

This page is a summary of: Rendgenska difraktometrija praha - XRPD, January 2019, Singidunum University,
DOI: 10.15308/sinteza-2019-341-348.
You can read the full text:

Read

Contributors

The following have contributed to this page