What is it about?

Danas, kao i prethodnih godina, produžetak radnog veka mašinskih delova i konstrukcija u cilju smanjenja troškova održavanja postrojenja od izuzetne je važnosti za industriju. S obzirom da su delovi u industriji, tokom eksploata- cije, izloženi različitim radnim uslovima, kao što su trenje, korozija, abrazija, erozija i drugi oblici habanja, koji dovode do njihovog oštećenja kao i gubitka materijala na površini. Postupci zaštite površinskih slojeva materijala danas su različiti, a jednu značajnu grupu čine postupci metalizacije, pomoću kojih se rastopljeni ili omekšani dodatni materijal nanosi na pripremljenu površinu supstrata formirajući prevlaku različite namene.

Featured Image

Why is it important?

Visok kvalitet dobijenih prevlaka, omogućava primenu plazma metalizacije u gotovo svim granama industrije. U ovom radu, predstavljen je princip rada, područje primene, prednosti i nedostaci kao i značaj plazma metalizacije u vazduhu, kao najčešće korišćenog postupka plazma metalizacije.

Perspectives

Imajući u vidu sve postupke metalizacije, plazma metalizacija predstavlja postupak sa najvišom temperaturom u procesu nanošenja prevlake.

Professor Milos B. Djukic
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering

Read the Original

This page is a summary of: Plazma metalizacija u vazduhu, January 2018, Singidunum University,
DOI: 10.15308/sinteza-2018-217-225.
You can read the full text:

Read

Contributors

The following have contributed to this page