Fine Epitope Mapping of the Central Immunodominant Region of Nucleoprotein from Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV)

  • Dongliang Liu, Yang Li, Jing Zhao, Fei Deng, Xiaomei Duan, Chun Kou, Ting Wu, Yijie Li, Yongxing Wang, Ji Ma, Jianhua Yang, Zhihong Hu, Fuchun Zhang, Yujiang Zhang, Surong Sun
  • PLoS ONE, November 2014, Public Library of Science (PLoS)
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0108419

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0108419

The following have contributed to this page: Zhihong Hu