Genetics, Receptor Binding, Replication, and Mammalian Transmission of H4 Avian Influenza Viruses Isolated from Live Poultry Markets in China

Libin Liang, Guohua Deng, Jianzhong Shi, Shuai Wang, Qianyi Zhang, Huihui Kong, Chunyang Gu, Yuntao Guan, Yasuo Suzuki, Yanbing Li, Yongping Jiang, Guobin Tian, Liling Liu, Chengjun Li, Hualan Chen
  • Journal of Virology, November 2015, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.02692-15

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.02692-15

The following have contributed to this page: Hualan Chen