Characterization of Clade 7.2 H5 Avian Influenza Viruses That Continue To Circulate in Chickens in China

Liling Liu, Xianying Zeng, Pucheng Chen, Guohua Deng, Yanbing Li, Jianzhong Shi, Chunyang Gu, Huihui Kong, Yasuo Suzuki, Yongping Jiang, Guobin Tian, Hualan Chen
  • Journal of Virology, August 2016, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/jvi.00855-16

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00855-16

The following have contributed to this page: Hualan Chen