Macrocyclic receptor for pertechnetate and perrhenate anions

Grigory V. Kolesnikov, Konstantin E. German, Gayane Kirakosyan, Ivan G. Tananaev, Yuri A. Ustynyuk, Victor N. Khrustalev, Evgeny A. Katayev
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob05873h
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication