One-Pot Template-Free Synthesis of NaYF4Upconversion Hollow Nanospheres for Bioimaging and Drug Delivery

  • Gan Tian, Longsheng Duan, Xiao Zhang, Wenyan Yin, Liang Yan, Liangjun Zhou, Xiaodong Liu, Xiaopeng Zheng, Jinxia Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao
  • Chemistry - An Asian Journal, March 2014, Wiley
  • DOI: 10.1002/asia.201301695

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/asia.201301695

The following have contributed to this page: Zhanjun Gu

In partnership with:

Link to Wiley showcase

Contributors