Tuning the Field-Emission Properties of Tungsten Oxide Nanorods

Jingguo Liu, Zhengjun Zhang, Ye Zhao, Xin Su, Shuang Liu, Enge Wang
  • Small, March 2005, Wiley
  • DOI: 10.1002/smll.200400054
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1002/smll.200400054

The following have contributed to this page: zhengjun zhang

In partnership with: