Shin-ichiro Narita

  • Morioka Daigaku Morioka Daigaku Tanki Daigakubu
  • Japan