Advanced Perfusion Techniques - Flow versus Pressure

  • Maria D. Pappa, Nikolaos V. Theodosiadis, Dimitrios Paliouras, Thomas Rallis, Apostolos S. Gogakos, Nikolaos Barbetakis, Fotios Chatzinikolaou, Nikolaos C. Schizas, Achilleas Lazopoulos, Paul Zarogoulidis, Nikolaos Katsikogiannis, Eirini Sarika, Ilias Karapantzos, Charalampos Charalampidis, Pavlos Sarafis
  • Journal of Biomedicine, January 2017, Ivyspring International Publisher
  • DOI: 10.7150/jbm.17864

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.7150/jbm.17864