Ektopowy zespół Cushinga u pacjentów z nowotworem śródpiersia lub płuc — doniesienie z ośrodka trzeciego stopnia referencyjności w Iranie

Ali A. Ghazi, Azizollah Abbasi Dezfooli, Alireza Amirbaigloo, Abolghasem Daneshvar Kakhki, Farzaneh Mohammadi, Farrokh Tirgari, Marina Pourafkari
  • Endokrynologia Polska, March 2015, VM Media SP. zo.o VM Group SK
  • DOI: 10.5603/ep.2015.0002

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.5603/ep.2015.0002