Estimation of shear stress by using a myocardial bridge-mural coronary artery simulating device

  • Hao Ding, Qian Yang, Kun Shang, Hailian Lan, Jie Lv, Zhilin Liu, Yang Liu, Lixing Sheng, Yanjun Zeng
  • Cardiology Journal, January 2013, VM Media SP. zo.o VM Group SK
  • DOI: 10.5603/cj.a2016.0084

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.5603/cj.a2016.0084