Current epidemiology of childhood tuberculous meningitis in Greece: a 10-year population-based study [Correspondence]

  • Dimitrios Rallis, Vana Spoulou, Maria Theodoridou, Elena Critselis, Elissavet Michailidou, John Kavaliotis, Emmanuel Roilides, Aspasia Katragou, Emmannouil Galanakis, Maria Triga, George Krokidas, Meropi Tzoufi, Georgia Spala, Eirini Dikaiakou, Emmanuel Paraskakis, George Syrogiannopoulos, Dimitrios Papaventsis, Maria N. Tsolia
  • The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, June 2013, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
  • DOI: 10.5588/ijtld.13.0002

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.13.0002