The Natural Compound Gambogic Acid Radiosensitizes Nasopharyngeal Carcinoma Cells under Hypoxic Conditions

  • Meilin Yang, Yuehua Yang, Heqing Cui, Zhifeng Guan, Yan Yang, Hao Zhang, Xiaochen Chen, Hongchen Zhu, Xi Yang, Jing Cai, Hongyan Cheng, Xinchen Sun
  • Tumori Journal, March 2016, SAGE Publications
  • DOI: 10.5301/tj.5000411

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.5301/tj.5000411