Heavy ion and X-ray irradiation alter the cytoskeleton and cytomechanics of cortical neurons

Yuting Du, Mingxin Li, Yang Liu, Jie Zhang, Qian Zheng, Baoping Zhang, Bin Liu, Hong Zhang, Guoying Miao
  • Neural Regeneration Research, January 2014, Medknow
  • DOI: 10.4103/1673-5374.135315

The authors haven't yet claimed this publication.

open access logoRead Publication

http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.135315