Puerarin accelerates neural regeneration after sciatic nerve injury

Minfei Wu, Zhongli Gao, Guanjie Zhao, Xiaoyu Yang, Jianwu Zhao, Chuangang Peng, Jun Liu, Rui Li
  • Neural Regeneration Research, January 2014, Medknow
  • DOI: 10.4103/1673-5374.130097

The authors haven't yet claimed this publication.

open access logoRead Publication

http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.130097