Follow-up evaluation with ultrasonography of peripheral nerve injuries after an earthquake

  • Yue Wang, Linxian Yue, Jack Chiu, Fanding He, Xiaojing Wu, Bin Zang, Bin Lu, Xiaoke Yao, Zirui Jiang, Man Lu
  • Neural Regeneration Research, January 2014, Medknow
  • DOI: 10.4103/1673-5374.130095

The authors haven't yet claimed this publication.

open access logoRead Publication

http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.130095