A novel transgenic mouse model of Chinese Charcot-Marie-Tooth disease type 2L

Ruxu Zhang, Fufeng Zhang, Xiaobo Li, Shunxiang Huang, Xiaohong Zi, Ting Liu, Sanmei Liu, Xuning Li, Kun Xia, Qian Pan, Beisha Tang
  • Neural Regeneration Research, January 2014, Medknow
  • DOI: 10.4103/1673-5374.128248

The authors haven't yet claimed this publication.

open access logoRead Publication

http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.128248