Association between FOXO3A gene polymorphisms and human longevity: a meta-analysis

Shan-Chao Zhao, Qing Chen, Ji-Ming Bao, Xian-Lu Song, Ying-Qia Hong, Hai-Li Zhu, Cui Li, Tao Zhang, Wei Chen
  • Asian Journal of Andrology, January 2014, Medknow
  • DOI: 10.4103/1008-682x.133971

The authors haven't yet claimed this publication.

open access logoRead Publication

http://dx.doi.org/10.4103/1008-682x.133971