Diagnosis of Malignancy of Adult Mediastinal Tumors by Conventional and Transesophageal Echocardiography

  • Wei-Wei Zhou, Hong-Wei Wang, Nan-Nan Liu, Jing-Jing Li, Wei Yuan, Rui Zhao, Liang-Bi Xiang, Miao Qi
  • Chinese Medical Journal, April 2015, Wolters Kluwer Health
  • DOI: 10.4103/0366-6999.155083

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4103/0366-6999.155083