Heating Carve Technique for Polymer Microfluidic Microchannel

Xiao Wei Han, Wei Wang, G.H. Ye, Xiao Wei Liu, Li Tian, Zhi Gang Mao
  • Key Engineering Materials, February 2012, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/kem.503.103

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.503.103

In partnership with: