Theoretical Study on Inner Support of Run-Flat Tire

Xu Zhang, Hai Rong Zhao, Yang Cao, Li Wei Li, Wei Wei Cui, Ji Jun Cui, Zhibn Feng, Song Yang Li, Guo Quan Hao, De Fang He
  • Advanced Materials Research, February 2012, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.479-481.2033

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.479-481.2033