Retaining and Exploring Digital Traces

Demosthenes Akoumianakis, Giannis Milolidakis, George Vlachakis, Nikolas Karadimitriou, Giorgos Ktistakis
  • IGI Global
  • DOI: 10.4018/978-1-4666-4022-1.ch016
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Giannis Milolidakis