Berberine induces apoptosis by suppressing the arachidonic acid metabolic pathway in hepatocellular carcinoma

  • Jing Li, Ou Li, Mujie Kan, Ming Zhang, Dan Shao, Yue Pan, Huilin Zheng, Xuewen Zhang, Li Chen, Songyan Liu
  • Molecular Medicine Reports, June 2015, Spandidos Publications
  • DOI: 10.3892/mmr.2015.3926

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.3892/mmr.2015.3926