Mulang Talambuhay Tungong Antolohiya: Ang Pagbubuo ng Kasaysayan ng Grupong Agos - ang mga Dayo sa Siyudad at ang Pagsagka sa “Disyerto” ng Panitikang Filipino

  • Corazon Lalu-Santos
  • ad Veritatem, October 2009, Philippines Journals Online (PhilJOL)
  • DOI: 10.3860/adver.v8i2.1291

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.3860/adver.v8i2.1291