Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo sistemoje

Daiva Bakšienė, Kristina Matvejenkaitė
  • Journal of Architecture and Urbanism, June 2013, Vilnius Gediminas Technical University
  • DOI: 10.3846/20297955.2013.807572