Preparation of Cu-Mn/Zr-Ce-SBA-15 Catalyst with Short Mesochannels and Its Catalytic Performance for Toluene Combustion

Jinfang YUAN, Jiansheng LI, Fang WANG, Xiuyun SUN, Jinyou SHEN, Weiqing HAN, Lianjun WANG
  • CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS (CHINESE VERSION), March 2014, China Science Publishing & Media Ltd.
  • DOI: 10.3724/sp.j.1088.2011.10122
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.3724/sp.j.1088.2011.10122

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li