Active Biocatalysts Based on Pepsin Immobilized in Short Channeled Zr-Ce-SBA-15

Fang WANG, Jian-Sheng LI, Dong-Qin RAN, Meng-Shan DUAN, Xiu-Yun SUN, Lian-Jun WANG
  • Journal of Inorganic Materials, March 2012, China Science Publishing & Media Ltd.
  • DOI: 10.3724/sp.j.1077.2012.00185
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.3724/sp.j.1077.2012.00185

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li