New Pregnane Glycosides from Gymnema sylvestre

  • Rui Xu, Yu Yang, Yang Zhang, Fengxia Ren, Jinlong Xu, Nengjiang Yu, Yimin Zhao
  • Molecules, February 2015, MDPI AG
  • DOI: 10.3390/molecules20023050

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.3390/molecules20023050