Detection of SARS-associated Coronavirus in Throat Wash and Saliva in Early Diagnosis

Wei-Kung Wang, Shey-Ying Chen, I-Jung Liu, Yee-Chun Chen, Hui-Ling Chen, Chao-Fu Yang, Pei-Jer Chen, Shiou-Hwei Yeh, Chuan-Liang Kao, Li-Min Huang, Po-Ren Hsueh, Jann-Tay Wang, Wang-Hwei Sheng, Chi-Tai Fang, Chien-Ching Hung, Szu-Min Hsieh, Chan-Ping Su, Wen-Chu Chiang, Jyh-Yuan Yang, Jih-Hui Lin, Szu-Chia Hsieh, Hsien-Ping Hu, Yu-Ping Chiang, Jin-Town Wang, Pan-Chyr Yang, Shan-Chwen Chang
  • Emerging Infectious Diseases, July 2004, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
  • DOI: 10.3201/eid1007.031113

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.3201/eid1007.031113

The following have contributed to this page: Chi-Tai Fang