ESI JCR100162

Zhengyin Du,* Fen Wang, Wanwei Zhou and Jin-Xian Wang
  • Journal of Chemical Research, January 2011, Science Reviews 2000 LTD
  • DOI: 10.3184/030823410x12813608471242
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.3184/030823410x12813608471242

In partnership with: