Serum Angiopoietin-2 and CRP Levels During COPD Exacerbations

Sofia Nikolakopoulou, Georgios Hillas, Despina Perrea, Nikolaos Tentolouris, Stylianos Loukides, Konstantinos Kostikas, Davina Simoes, Erasmia Georgakopoulou, Evaggelos Vogiatzakis, Dimitrios Veldekis, Petros Bakakos
  • COPD Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.3109/15412555.2013.829436
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Petros A Bakakos