Một hướng tiếp cận tập hợp chùm cải tiến nhằm giảm độ trễ tại các nút biên mạng OBS

  • Võ Viết Minh Nhật, Lê Văn Hòa, Nguyễn Hoàng Sơn
  • HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE TECHNIQUES AND TECHNOLOGY, June 2017, Hue University
  • DOI: 10.26459/jtt.v126i2.3816

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.26459/jtt.v126i2.3816