Separation Control on a NACA 0015 Airfoil with Plasma-Actuator-Generated Disturbance

Zongyan Lu, Chi Wai Wong, Longjun Wang, Md. Mahbub Alam, Yu Zhou
  • June 2016, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
  • DOI: 10.2514/6.2016-3625
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Longjun Wang, Professor Yu Zhou, and Zongyan Lu