Shape Control of a Reflector Based on Generalized Zernike Functions

Lan Lan, Shuidong Jiang, Yang Zhou, Houfei Fang, Zhigang Wu, Jianming Du
  • January 2016, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
  • DOI: 10.2514/6.2016-0704
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Prof. ZhiGang Wu