A bone-guided cochlear implant CMOS microsystem preserving acoustic hearing

Xin-Hong Qian, Yi-Chung Wu, Tzu-Yi Yang, Cheng-Hsiang Cheng, Hsing-Chien Chu, Wan-Hsueh Cheng, Ting-Yang Yen, Tsu-Han Lin, Yung-Jen Lin, Yu-Chi Lee, Jia-Heng Chang, Shih-Ting Lin, Shang-Hsuan Li, Tsung-Chen Wu, Chien-Chang Huang, Chia-Fone Lee, Chia-Hsiang Yang, Chung-Chih Hung, Tai-Shih Chi, Chien-Hao Liu, Ming-Dou Ker, Chung-Yu Wu
  • June 2017, Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE)
  • DOI: 10.23919/vlsic.2017.8008542

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.23919/vlsic.2017.8008542