The Spectrum of Biopsy-Proven Glomerular Diseases among Children in China

Sheng Nie, Wenjuan He, Ting Huang, Diankun Liu, Guobao Wang, Jian Geng, Nan Chen, Gang Xu, Ping Zhang, Yang Luo, Jing Nie, Xin Xu, Fan Fan Hou
  • Clinical Journal of the American Society of Nephrology, June 2018, American Society of Nephrology
  • DOI: 10.2215/cjn.11461017

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2215/cjn.11461017

In partnership with: