Associations of Plasma Amino Acid and Acylcarnitine Profiles with Incident Reduced Glomerular Filtration Rate

Feijie Wang, Liang Sun, Qi Sun, Liming Liang, Xianfu Gao, Rongxia Li, An Pan, Huaixing Li, Yueyi Deng, Frank B. Hu, Jiarui Wu, Rong Zeng, Xu Lin
  • Clinical Journal of the American Society of Nephrology, March 2018, American Society of Nephrology
  • DOI: 10.2215/cjn.07650717

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2215/cjn.07650717

In partnership with: