Coronary Artery Disease and Endothelial Dysfunction: Novel Diagnostic and Therapeutic Approaches

  • Evangelos Oikonomou, Gerasimos Siasos, Vasiliki Tsigkou, Evanthia Bletsa, Maria-Evi Panoilia, Iris Niovi Oikonomou, Ilias Simanidis, Marianna Spinou, Angeliki Papastavrou, Georgios Kokosias, Marina Zaromitidou, Panagiota Stampouloglou, Michail Spartalis, Manolis Vavuranakis, Christodoulos Stefanadis, Athanasios G. Papavassiliou, Dimitris Tousoulis
  • Current Medicinal Chemistry, March 2020, Bentham Science Publishers
  • DOI: 10.2174/0929867326666190830103219

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2174/0929867326666190830103219

The following have contributed to this page: Evangelos Oikonomou, Michael Spartalis, Professor Athanasios G. Papavassiliou, Angeliki Papastavrou, and Maria Paraskevi Panoilia