Review of the Template Copolymerization of Cationic Polyacrylamide

Wei Li, Chuanliang Zhao, Huaili Zheng, Junwen Ding, Siyan Hao, Yuhao Zhou, Xiang Li
  • Mini-Reviews in Organic Chemistry, March 2018, Bentham Science Publishers
  • DOI: 10.2174/1570193x14666171117152328
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.2174/1570193x14666171117152328

In partnership with: