Polymeric Nanocarriers for Drug Delivery in Osteosarcoma Treatment

Xueyuan Gu, Jianxun Ding, Zhiyu Zhang, Qin Li, Xiuli Zhuang, Xuesi Chen
  • Current Pharmaceutical Design, November 2015, Bentham Science Publishers
  • DOI: 10.2174/1381612821666150923095618
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianxun Ding