Inhibitory effects of extracts from Cinnamomum camphora fallen leaves on algae

Zumulati Yakefu, Wulan Huannixi, Chaolin Ye, Tiefeng Zheng, Silan Chen, Xin Peng, Zhengfeng Tian, Junhao Wang, Youyou Yang, Zhongqing Ma, Zhaojiang Zuo
  • Water Science & Technology, May 2018, IWA Publishing
  • DOI: 10.2166/wst.2018.199

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2166/wst.2018.199

In partnership with: