EDTA and electricity synergetic catalyzed Fe3 + /H2O2 process for amoxicillin oxidation

  • Ting-Ting Shen, Xiao-Ming Li, Yu-Fang Tang, Juan Wang, Xiu Yue, Jian-Bin Cao, Wei Zheng, Dong-Bo Wang, Guang-Ming Zeng
  • Water Science & Technology, July 2009, IWA Publishing
  • DOI: 10.2166/wst.2009.356

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2166/wst.2009.356