Evapotranspiration of xerophytic shrub Salsola passerina and Reaumuria soongorica in an arid desert ecosystem of NW China

Yanxia Jin, Xinping Wang, Yafeng Zhang, Yanxia Pan, Haojie Xu, Rui Hu, Wei Shi
  • Hydrology Research, June 2018, IWA Publishing
  • DOI: 10.2166/nh.2018.170

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2166/nh.2018.170

In partnership with: