A simplified approach for flood modeling in urban environments

Xushu Wu, Zhaoli Wang, Shenglian Guo, Chengguang Lai, Xiaohong Chen
  • Hydrology Research, June 2018, IWA Publishing
  • DOI: 10.2166/nh.2018.149

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2166/nh.2018.149

In partnership with: