Metformin inhibits proliferation and cytotoxicity and induces apoptosis via AMPK pathway in CD19-chimeric antigen receptor-modified T cells

  • Qian Mu, Miao Jiang, Yuzhu Zhang, Fei Wu, Hui Li, Wen Zhang, Fang Wang, Jiang Liu, Liang Li, Dongshan Wang, Wenjuan Wang, Shiwu Li, Haibo Song, Dongqi Tang
  • OncoTargets and Therapy, April 2018, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ott.s154853

The authors haven't yet claimed this publication.

open access logoRead Publication

http://dx.doi.org/10.2147/ott.s154853